top of page
20180409 DataCity new logo2-09.png
  • Twitter_Logo_Blueo-01
  • youtube_Logo_Blue-02
2020 - 2021

Reduir la pobresa energètica dels col·lectius vulnerables de Barcelona

mitjançant la generació d'electricitat a partir d'energia solar fotovoltaica

Projecte a curs
Logo partners validado Acciona.png
Illustration DataCity_judith234-03.png
 POBRESA ENERGÈTICA 
 COMUNITAT ENERGÈTICA 
 ENERGIA SOLAR 

Com distribuir els excedents de generació energètica solar per alleujar la pobresa energètica dels col·lectius vulnerables de Barcelona?

PROGRAMA

DataCity Lab és un programa d'innovació urbana que convida a corporacions i empreses tecnològiques a resoldre reptes urbans plantejats pels ajuntaments, usant les dades com a eina central per a resoldre'ls. El programa a Barcelona està impulsat pel Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l'Oficina Municipal de Dades i BIT-habitat.

LES PARTS

El repte compta amb la participació de l'Oficina Municipal de Dades, l'àrea de Drets Socials i la Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, ACCIONA com a corporació col·laboradora i, finalment, el Departament d'analítica i ciència de dades de la Universitat de Barcelona com a referent acadèmic.

OBJECTIUS AGENDA 2030

Aquest repte s'enfoca en un doble objectiu de l'Ajuntament de Barcelona, ​​dins el marc del Pla Clima 2030 i de la Declaració d'Emergència Climàtica, que són la reducció de la pobresa energètica i l'increment de generació d'energia solar a l’àmbit urbà.

x5

Energia Solar

Urbana Generada

Zero

Pobresa

Energètica

Logo partners gris.png

[1] Plan Clima 2030, Ajuntament de Barcelona

[2] Real Decreto 244/2019

%

10,6

De la ciutadania de Barcelona sofreix
de pobresa energètica *

* El Pla Clima 2018-2030 de l'Ajuntament de Barcelona defineix la Pobresa Energètica com la incapacitat d'una llar de satisfer els serveis d'energia per a les necessitats bàsiques dels seus membres com mantenir l'habitatge en unes condicions de climatització adequades per a la salut (de 18 ºC a 20 ºC a l'hivern i 25 ºC a l'estiu).

Els darrers estudis realitzats abans de la pandèmia mostren que la ciutat de Barcelona compta amb un 10.6% de la població en situació de Pobresa Energètica [1], alhora que presenta un alt potencial de generació solar de proximitat. 

 

Una possible solució per reduir la pobresa energètica dels col·lectius vulnerables seria ampliar la capacitat de generació elèctrica a partir de la instal·lació de panells solars i redistribuir els excedents de l'energia generada als esmentats col·lectius. Per poder analitzar la viabilitat d'aquest plantejament cal tenir en compte les limitacions tècniques i jurídiques actuals. Una de les principals limitacions imposa que punts de generació i consum estiguin connectats en baixa tensió, i a una distància entre ells inferior a 500 metres [2].

EL REPTE
CONVOCATÒRIA A STARTUPS

L'1 d'octubre vam llançar una convocatòria oberta a empreses tecnològiques per analitzar la viabilitat d’aquest plantejament, tenint en compte les limitacions tècniques i jurídiques actuals.

 

Vam busquar empreses tecnològiques que tinguin expertise en analítica de dades i/o el sector energètic i que puguin estimar i simular en quines zones de les escollides seria viable subministrar excedents d'energia cap als col·lectius vulnerables, generats mitjançant plaques fotovoltaiques instal·lades a: equipaments o espais públics, habitatges, oficines, teixit comercial i industrial.

 

Tenint en compte aquesta limitació, el projecte DataCity partirà de l'anàlisi de tres superilles socials situades a tres barris de la ciutat de Barcelona: Poble Nou, La Marina y Vila de Gràcia haurà de contestar les següents preguntes:

  • Quant excedent es podria generar i des de quin tipus d'edificis?

  • Quina tipologia de consumidors tenim a la superilla en funció de les seves corbes de consum?

  • Com es distribuiria l'energia un cop generada als que més la necessiten?

  • En quant es podria reduir la factura d'electricitat dels col·lectius vulnerables?

STARTUP SELECCIONADA
IMPACT-E.png

L'empresa seleccionada pel conjunt d'actors del programa,  IMPACT-E, és una startup valenciana que té com a missió facilitar la transició energètica a les ciutats a través del desenvolupament d'eines SaaS per a la planificació energètica urbana, a més de l'assessorament, formació i seguiment.

L’empresa rebrà un premi de 10.000 € (IVA excl.)per poder fer front a una fase d'experimentació que durarà quatre mesos. Els resultats seran finalment presentats en un acte públic el 2021.

Pattern_DCL_nodata.jpg

Setembre

Llançament de la convocatòria

Octubre

Anàlisi de propostes

Novembre

Selecció de l'empresa finalista 

Desembre

Començament de la fase d'experimentació

Abril 21

Presentació de resultats 

bottom of page