20180409 DataCity new logo2-09.png
  • Twitter_Logo_Blueo-01
  • youtube_Logo_Blue-02
2020 - 2021

Reduir la pobresa energètica dels col·lectius vulnerables de Barcelona

mitjançant la generació d'electricitat a partir d'energia solar fotovoltaica

 POBRESA ENERGÈTICA 
 COMUNITAT ENERGÈTICA 
 ENERGIA SOLAR 

Com distribuir els excedents de generació energètica solar per alleujar la pobresa energètica dels col·lectius vulnerables de Barcelona?

PROGRAMA

DataCity Lab és un programa d'innovació urbana que convida a corporacions i empreses tecnològiques a resoldre reptes urbans plantejats pels ajuntaments, usant les dades com a eina central per a resoldre'ls. El programa a Barcelona està impulsat pel Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l'Oficina Municipal de Dades i BIT-habitat.

LES PARTS

El repte compta amb la participació de l'Oficina Municipal de Dades, l'àrea de Drets Socials i la Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, ACCIONA com a corporació col·laboradora i, finalment, el Departament d'analítica i ciència de dades de la Universitat de Barcelona com a referent acadèmic.

OBJECTIUS AGENDA 2030

Aquest repte s'enfoca en un doble objectiu de l'Ajuntament de Barcelona, ​​dins el marc del Pla Clima 2030 i de la Declaració d'Emergència Climàtica, que són la reducció de la pobresa energètica i l'increment de generació d'energia solar a l’àmbit urbà.

x5

Energia Solar

Urbana Generada

Zero

Pobresa

Energètica

[1] Plan Clima 2030, Ajuntament de Barcelona

[2] Real Decreto 244/2019

%

10,6

De la ciutadania de Barcelona sofreix
de pobresa energètica *

* El Pla Clima 2018-2030 de l'Ajuntament de Barcelona defineix la Pobresa Energètica com la incapacitat d'una llar de satisfer els serveis d'energia per a les necessitats bàsiques dels seus membres com mantenir l'habitatge en unes condicions de climatització adequades per a la salut (de 18 ºC a 20 ºC a l'hivern i 25 ºC a l'estiu).

Els darrers estudis realitzats abans de la pandèmia mostren que la ciutat de Barcelona compta amb un 10.6% de la població en situació de Pobresa Energètica [1], alhora que presenta un alt potencial de generació solar de proximitat. 

 

Una possible solució per reduir la pobresa energètica dels col·lectius vulnerables seria ampliar la capacitat de generació elèctrica a partir de la instal·lació de panells solars i redistribuir els excedents de l'energia generada als esmentats col·lectius. Per poder analitzar la viabilitat d'aquest plantejament cal tenir en compte les limitacions tècniques i jurídiques actuals. Una de les principals limitacions imposa que punts de generació i consum estiguin connectats en baixa tensió, i a una distància entre ells inferior a 500 metres [2].

EL REPTE
QUÈ BUSQUEM?
QUÈ OFERIM?

Tenint en compte aquesta limitació, el projecte DataCity partirà de l'anàlisi de tres superilles socials situades a tres barris de la ciutat de Barcelona: Poble Nou, La Marina y Vila de Gràcia

 

Busquem empreses tecnològiques que tinguin expertise en analítica de dades i/o el sector energètic i que puguin estimar i simular en quines zones de les escollides seria viable subministrar excedents d'energia cap als col·lectius vulnerables, generats mitjançant plaques fotovoltaiques instal·lades a: equipaments o espais públics, habitatges, oficines, teixit comercial i industrial.

 

El repte haurà de contestar les següents preguntes:

  • Quant excedent es podria generar i des de quin tipus d'edificis?

  • Quina tipologia de consumidors tenim a la superilla en funció de les seves corbes de consum?

  • Com es distribuiria l'energia un cop generada als que més la necessiten?

  • En quant es podria reduir la factura d'electricitat dels col·lectius vulnerables?

L'empresa triada rebrà una compensació econòmica de 10.000 € (IVA exclòs.) i treballarà en estreta col·laboració amb els equips tècnics de l'Ajuntament de Barcelona i ​​d'ACCIONA alhora que el seu treball serà validat per l'equip del Departament d'analítica i ciència de dades de la Universitat de Barcelona. La fase d'experimentació durarà aproximadament 3-4 mesos a partir de la selecció de l'empresa finalista.

Pattern_DCL_nodata.jpg

10K €

compensació

econòmica

3-4

mesos d'experimentació

5 oct

tancament convocatòria

DataCity Lab

Ronda de Sant Pere, 52

08010 Barcelona